Program

A beíratkozás Intézetünkbe egész évben zajlik. A tanulmányi program a tandíj befizetésével megkezdődik. Elküldjük Önnek a tantervet, az oktatási anyagot és a vizsgázás menetét.

A vizsgákat kizárólag online felületen (írásban) végzik, a tanulmányi idő korlátlan – ez teljesen a hallgatótól függ. Az összes vizsga teljesítése után a hallgató megkapja a tanulmány sikeres befejezéséről szóló oklevelet, amelyet anyanyelven és/vagy angolul is kézbesítünk.

A hallgató minden vizsgához két Word-dokumentumot kap – az egyik a tesztkérdéseket tartalmazza, a másik (az úgynevezett válaszlap) a válaszokat rögzíti. Emellett a hallgatók minden vizsga előtt elektronikus tankönyvet (pdf) kapnak. Nincsenek előadások, de a hallgatók tankönyvekből készülnek fel a vizsgákra, amelyekből válaszolnak az összeállított tesztkérdésekre és a kitöltött válaszlapot elküldik a kar e-mail címére.